Compra-Venda d’or

COMPRA-VENDA D’OR

Aquesta secció disposa, per als col·legiats, de la següent informació*:

* Per a poder accedir a la totalitat de la informació, cal que us identifiqueu com a col·legiats.

Podeu descarregar tota la documentació: Normativa Compra Venda (76.18 kB)

MARC NORMATIU (COMPRA VENDA OR)

LEGISLACIÓ GENÈRICA

  • Real Ordre de 19 de gener de 1924 d’establiments de compravenda d’objectes.
  • Ordre del 2 de novembre de 1989 per la qual es regulen les modalitats d’elaboracions de llibres registre i altres documents de control, obligats per a a determinats establiments.
  • Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana 1/1992.
  • Llei Orgànica 10/1995  del Codi Penal
  • Real Decret Legislatiu 1/1993 de 24 de setembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

LEGÍSLACIÓ ESPECÍFICA

ON ADREÇAR-SE?

Secretaria del JORGC. 
Sant Elies 11-19 Ap. 72-79  (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92
E-mail: secretaria@jorgc.org