Sistema de Denúncies per Internet

SISTEMA DE DENÚNCIES PER INTERNET

Existeix un procediment molt més àgil per a denunciar furts o danys petits als Mossos d’Esquadra, que consisteix en presentar la denúncia mitjançant Internet.

Aquest sistema es pot fer servir en cas de petits robatoris en vivendes, establiments o vehicles, sempre i quan no hagi hagut violència física en les persones. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als autors o estigui en condicions d’identificar als autors:

  1. Entreu a la pàgina de denùncies per internet:  www10.gencat.net/jusinte_di/AppJava/iridioma.do
  2. Ompliu el formulari
  3. La denúncia estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades tot indicant la seva referència (perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica, cal que en signeu una còpia dins de les 72 hores següents a la seva tramesa a la comissaria escollida).

Aquest sistema permet una rapidesa de resposta molt superior a l’habitual, i evitar les llargues cues (que poden arribar a hores) que es poden donar a les oficines dels Mossos d’Esquadra.