Banca i serveis financers

BANC SABADELL

És el principal col·laborador financer i de serveis bancaris del JORGC. Addicionalment, és empresa col·laboradora en el patrocini de l’Escola JORGC.

Fins al 2017, el Banc Sabadell ha abonat el 10% de la quota col•legial domiciliada a qualsevol compte de la gama Expansió, amb un màxim de 50 euros anuals per compte. Però ha notificat que per al 2018 ja no s’aplicarà, i per tant al gener del 2018 es farà el darrer pagament en aquest concepte (corresponent amb les quotes del 2017).

Els productes i serveis financers oferts als col·legiats a través de Sabadell Professional permeten estalviar comissions, disposar de tipus d’interès reduïts i aconseguir descomptes interessants.

Entre els molts avantatges per al col·lectiu destaquem:

 • Compte Expansió Negocis PRO: 20 € quota de servei (la meitat que per un no col·legiat).
 • Compte Expansió Negocis PLUS PRO: 0 € en comissions de manteniment i administració. Per passar a tenir un compte PLUS Pro, consulteu les condicions que ens facilita el Banc Sabadell (gener 2017). icon Condicions Expansió Negocis PLUS PRO
 • Pòlissa Crèdit PRO: polissa de crèdit professional en condicions preferents per mantenir la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de l’any i pagar interessos només si la utilitza. Sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada. Només pagareu comissió d’obertura i revisió anual (0,50%, mínim 90 €).

DARRERS AVANTATGES I NOVETATS DEL BANC SABADELL PER ALS COL·LEGIATS

 

Per a NOUS COL·LEGIATS: 60 € per a nous clients del Banc

 

només cal obrir un compte EXPANSIÓN i domiciliar la quota col·legial en ell. Durant el 2016, s’han tornat 10.228 € a un total de 200 col·legiats.
HIPOTECA BONIFICADA

(Abril 2019)

alt

HIPOTECA BONIFICADA (tipus variable)

alt

 

HIPOTECA FIXA BONIFICADA

alt

Més informació i detall sobre aquestes hipoteques, consulteu:

Si voleu més detalls de les condicions, consulteu a:

SERVEI PER AL RECOBRAMENT INTERNACIONAL

El JORGC pot oferir un SERVEI PER AL RECOBRAMENT INTERNACIONAL.

 • NO representa cap cost inicial ni cap cost fixe. No hi ha provisió prèvia de fons, costos administratius, etc.
 • Es paga únicament en funció de l’èxit de la recuperació dels imports. Si no hi ha recobrament, no es paga res per aquest servei.

Servei que no és judicial, i cerca recuperar els importa en forma amistosa mitjançant una investigació preliminar de l’empresa deutora.

Per a procedir a l’operació de recobrament, recordeu que haureu d’aportar al menys 3 d’aquests documents:

 • Factura/es impagada/es.
 • Albarà d’entrega (en cas de les tangibles).
 • Comanda realitzada pel deutor i/o contracte entre les parts.
 • Extracte del compte (del client deutor per part del creditor).
 • Dades identificatives del deutor: nom social, adreça, persona de contacte, e-mail, telefons.
 • Qualsevol altre document o informació que pugui facilitar la resolució de l’expedient.

SI ESTEU INTERESSATS PODEU DEMANR AQUEST SERVEI OMPLINT AQUEST FORMULARI

PER A GAUDIR DE LES CONDICIONS O DESCOMPTES, O PER A MÉS INFORMACIÓ

Telèfon: 93-217-05.16 / E-mail:  atencio.colegiat@jorgc.org

Recordeu que:
– Les empreses amb conveni amb el JORGC poden canviar les condicions amb el temps.
– Sempre és recomanable comparar amb altres empreses del mercat –el convenis no garanteixen el preu més econòmic entre tota l’oferta, sino que fan que les empreses signants donin als col·legiats les millors condicions respecte als seus serveis o tarifes standard.