Seguretat

La seguretat és potser el tret més específic que, a nivell d’operativitat comercial, ens diferència d’altres sectors. Donat l’alt valor dels nostres productes, les joieries i rellotgeries són un dels blancs preferits per la delinqüència. I per això, la Llei de Seguretat privada ens obliga a unes especials mesures de prevenció i seguretat (caixes fortes, connexió a centrals d’alarmes, vidres blindats…).

Una de les àrees on el Col·legi ha destinat més esforços però on menys coneguda és la seva feina, és precisament el camp de la seguretat pública i el el control de la delinqüència.

El JORGC centralitza totes les dades de sinistralitat a Catalunya, i és reconegut per les forces i cossos de seguretat com el interlocutor de referència. Aquesta tasca no és, ni molt menys, un tema estadístic. Ens serveix per a reclamar insistentment a les administracions i a la societat en general un esforç més decidit per a combatre aquesta amenaça que ens afecta especialment; més de 40 mitjans de comunicació es van fer ressò de la nostra preocupació a la darrera roda de premsa del mes de març.

El JORGC és part del Consell de Seguretat Privada del Departament d’Interior de la Generalitat. I te signat un conveni bilateral amb la Secretaria de Seguretat per a coordinar amb l’administració accions de millora i prevenció; en aquest moments s’està tractant amb la amb el Departament d’Interior de la Generalitat, modificacions a la normativa de seguretat privada i el control de la proliferació d’empreses de compra-venda, que poden esdevenir punts per donar sortida al mercat de mercaderia robada, a petita escala.

Les estadístiques del JORGC indiquen que als darrers anys, coincidint a,m l’entrada en funcionament del “Sistema d’Alerta Avançada del JORGC” al que podeu accedir des d’aquesta web, els sinistres contra el sector a Catalunya han baixat, especialment al 2014.

La política del JORGC passa per una continua interrelació amb els cossos de seguretat. I per això en general el Col·legi planteja que la principal d’aquesta evolució negativa raó no radica en una manca d’activitat de les policies. Segons hem defensat en molts fòrums, la reivindicació ha de ser un codi penal que castigui amb major duresa delictes dels quals moltes vegades gairebé resulta condemna.

El JORGC, en coincidència amb altres institucions del sector, ha estat demanant des de fa anys diversos canvis en el Codi Penal. I al 2010 ha aconseguit algunes millores. Si bé no ha sortit recollit tot el que preteníem introduir, sí que finalment i com a primer pas, hi ha hagut algunes millores:

 • Tres accions criminals comeses per a provocar un increment de la pena (abans eren 4)
 • El jutge pot prohibir al delinqüent residir al mateix lloc de les víctimes en cas de faltes (abans només en cas de delictes)
 • La utilització de menors de 14 anys ara permet incrementar la pena en la qualificació del delicte de furt.
 • Robatoris en domicili incrementen la pena –això protegeix més als professionals amb el mostrari al seu domicili)
 • L’ús fraudulent de targes de crèdit o de medis informàtics pot suposar un delicte d’estafa (abans no)
 • Apareix la figura de la “associació il·lícita transitòria” per a grups criminals (abans aquests havien de ser estables i de durada indefinida)
  Addicionalment, el JORGC s’encarrega de:
  • passar alarmes de seguretat
  • paga la defensa legal en casos d’atracament amb força contra persones o propietats quan els delinqüents són atrapats
  • assessora sobre la normativa legal i ajuda en cas d’inspeccions de seguretat
  • ofereix convenis amb empreses asseguradores i de seguretat
  • en algunes demarcacions fa reunions de treball i formació amb els Mossos d’Esquadra
  • tramita permisos d’armes
  • consciencia als mitjans de comunicació del dèficit de seguretat existent al sector mitjançant rodes de premsa.